Nogle af samtidens københavnske aviser og deres politiske observans

Adresse-Avisen, udkom fra 1759 som ren annonceavis, fra 1888 med læsestof; i 1904 omlagt til et dagblad af radikal observans. Herman Bang var medarbejder 1888-90. Avisen ophørte 1909

Aftenbladet, Venstreavis med populært stof, grundlagt 1887. Herman Bang var medarbejder 1892-97. Avisen ophørte 1959

Aftenposten, upolitisk avis med populært stof, grundlagt 1873, udgivet af De Ferslewske Blade, især med lokalt og oplysende stof for arbejderklassen; morgenavis 1897-1920. Avisen ophørte 1931

Berlingske Tidende (egl. ”Berlingske politiske og Avertissements Tidende”), konservativ avis, grundlagt 1749 af E.H. Berling

Dagbladet, liberal, erhvervsvenlig avis, stiftet 1851; Vilhelm Topsøe var redaktør 1872-81, Herman Bang medarbejder i 1879. Avisen ophørte 1893

Dagsavisen, Venstreavis, populært anlagt, sensationspræget avis, grundlagt 1878 af William Secher, der også var redaktør. Herman Bang var medarbejder 1879-80. I 1886 blev avisen fusioneret med Morgenbladet. Dens øgenavn i borgerlige kredse var Dasavisen ('das' var i datiden et andet navn for lokum)

Dags-Telegrafen, avis med tilknytning til Højre, grundlagt 1864 af Chr. Ferslew; avisen udkom 1876-91 med indhold svarende til Nationaltidendes morgenudgave. Avisen ophørte 1891

Dannebrog, Venstreavis, grundlagt 1892, indtil 1907 udgivet af P.A. Alberti. Avisen ophørte 1910

Ferslewske Blade, De: en københavnsk bladgruppe grundlagt af Chr. Ferslew; udgav en række aviser af forskellig politisk observans

København, uafhængig, i perioder radikalt sindet avis, grundlagt 1889 af Ove Rode, populært anlagt; fra begyndelsen af 1900-tallet antog den et betydeligt mere borgerligt præg. 1902-22 var Harald Witzansky redaktør. Herman Bang var medarbejder 1889-91 og 1902-11. Avisen ophørte 1931

Morgenbladet, Venstreavis, grundlagt 1873, fra 1885 var Otto Borchsenius medredaktør, fra 1887 hovedredaktør af de fusionerede Dagsavisen og Morgenbladet (se Karin Bang, s.154). Avisen ophørte 1892

Morgen-Telegrafen, Højreavis, som kun eksisterede nogle få måneder i 1878-79; Herman Bang var medarbejder

Nationaltidende, konservativ avis, grundlagt 1876 med tilknytning til Højre, udgivet af De Ferslewske Blade. Herman Bang var medarbejder 1879-84. Avisen ophørte 1961

Politiken, radikalt dagblad, grundlagt 1. oktober 1884 af Viggo Hørup, Edvard Brandes og Herman Bing. Herman Bang var medarbejder 1885-90 og 1900-02

Vort Land, konservativ avis, grundlagt 1896 med tilknytning til Højre. Herman Bang var medarbejder i 1898. Avisen ophørte 1919