[1910. 28. juli?], Torsdag. København


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Torsdag.

Lille Strandstræde 20

Kære Ven.

Jeg læser, du rejser til Blidstrup [1] men forhaabenlig ikke idag, for jeg maa bede dig om en Hærskare af Tjenester – og alt skyldes det Fru Wasbutzki[2]. Konen er kommen iaften. Det var tidligt, synes jeg, og – sidst paa Maaneden. Ved alle Guder, alt var istand og indrettet og lavet og ordnet, saa jeg var i Havn. Men nu kommer den Kone to Dage før Gagedag og for uigenkaldelig sidste Gang maa jeg have hundrede Kroner. Du maa sige, det er for "Masker og Mennesker"[3].

Men dernæst: Fru W: spiser her idag Kl. 7. I Søndags bespiste jeg en russisk Kritiker – Konversation: fransk – med det Resultat, at jeg maatte ligge i Mandags. Nu beder jeg dig deltage i Middagen idag og bære en Smule af Konversationens Last.

Og tilsist: hvis du kom Kl. 6½, kunde vi opsætte Brevet til Ministeriet. Bergsøe[4] er einverstanden[5].

Giv Hartmann[6] Svar paa alting.

Herman.