[1909. 12. juli, cirka], Mandag. Marienlyst, ved Helsingør


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Marienlyst. Mandag.

Min Ven.

Jeg sender alligevel dette i Stumper[1], fordi det hidser mig bedre.

Ak ja, der var saamæn et Par Gange, mens jeg skrev paa det i Berlin , hvor jeg havde saadan en Lyst at skrive til dig: "Aa, jeg tror, det bliver godt" – Men saa lod jeg være. For maaske er det no'et Halvlordt alligevel. Men du maa ikke læse det, før det er færdigt. For saa kan du ikke forstaa det.

Herman.