1909. 14. juni [mandag]. Berlin


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

14.6.1909.

Kære Ven.

Jeg er saa mør, at jeg ikke kan skrive. Ikke en Gang om Legatet[1] og Professor Karl[2] kan jeg skrive (saa gav han sig altsaa, aa, Gud, hvor det maa have kostet dig – Tak) – saa mør er jeg. Jeg vil jo ikke forlade Berlin, før "Masker og Mennesker" er færdig. Jeg tror, at "Gabrille Réjane" er god, og at "Betty Nansen" bliver det – saadan som "Jonas Lie"[3] og "Josef Kainz som Hamlet"[4] var .... Den 27de skal vi bryde op og efter Sammenpakning den 30te være i København. Jeg rejser saa til Marienlyst i tyve Dage og drager derpaa ind i Lille Strandstræde 20[5]. Men alt det er kun muligt, hvis I vil sende mig min sidste Gage plus tohundrede Kroner – altsaa femhundre[de][A] Kroner, naar du har modtaget dette Brev. Gud ske Tak, saa skal jeg ikke mere hæve Penge, som jeg ikke har fortjent – – – Betty saa[B] ret brav ud. Ak ja, kunde hun dog nu blive saa rask, at hun til næste Aar kunde spille her. Max Reinhardt[6] kommer i Efteraaret for – "at sé en Holbergforestilling". Og forhaabenlig Fru Nansen i en Rolle. Du vilde tjene mig, om du omgaaende sendte mig "Agnete"[7]. Jeg skal bruge nogle Citater deraf. Aa, min Ven, hvor er jeg træt ... Ja, om Georg Brandes[8] har jeg talt. Men Sammy[9] svarede straks: Aber ihn liesst[C] kein Mensch[10]. Ikke destomindre – en enkelt Bog af ham tager han. Nu jo ogsaa et Udvalg af Bjørnst: B[D] [11]'s Skrifter – – véd du det? Reiss[12] har jeg ildnet paa[13]Jonas[14]. Men alle disse spredte Oversættelser synes en Hindring. Derimod vil han udgive Holberg[15]. Var der ikke en Mulighed for at afhænde mange Tegner[16]-Illustrationer?

Jeg kan ikke mer.

Din

Herman B.

Jeg vilde gerne ha'e, at "Masker og M –"[17] udkom de sidste Dage af Sept: Alt Manuskript kan I faa, saasnart det er oversat –

A. [de]] De sidste to bogstaver mangler i Bangs tekst. B. saa] Ordet er muligvis rettet fra: ser. C. liesst] Skrivefejl for: liest. D. Bjørnst: B] Det første B er øjensynlig rettet fra: G.