1909. 15. april [torsdag]. Berlin


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

15.4.1909.

Min kære Ven.

Vil du gøre mig en stor Tjeneste: at læse anden Korrektur paa denne "Kainz"[1]? Den vedlagte første Korrektur skal – til "Tilskueren" – ind i Trykkeriet, Klareboderne 3[2].

Ser du, jeg beder dig om det, fordi jeg lægger saa megen Vægt paa denne lille Ting (naa, saa megen, Herre Gud, det er vel for meget sagt) – men jeg har i alt Fald gjort mig saa megen Umage. Og har vel ogsaa faaet sagt et og andet. Naar du har læst[A] det, vil du da, med to Ord, sige mig, hvordan du synes det er ...

Det hører jo til "Kainz" i "Masker og Mennesker". Han er i tre Dele. De andre to er jo her[3]. Men den ene har aldrig foreligget paa Dansk og jeg maa nu oversætte den – –

Réjane og Betty[4] bliver den "hidtil utrykte Del". Réjane er færdig og Betty længst begyndt. Men jeg bliver saa angst, naar jeg skal til at skrive videre, at min Tanke bliver ganske borte –

Ak, hvordan gaaer det dog med Fru Nansen?

Din

Herman B.

A. læst] Ordet er rettet fra: læng.