1907. 17. oktober [torsdag]. Berlin


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fasanenstrasse 58. Berlin. W.

17.10.1907.

Min kære Ven.

Desværre, jeg kan ikke ret komme[A] til Kræfter.

I Korsbaand følger Begyndelsen til min næst-næste Bog: "Kvinder", du ved[1]. De tre "Rids" skal Levin[2] have først. De to sidste (Alexandra Thaulow[3] og Betty Nansen) bliver i Bogen nye.

Paa min næste Bog begyndte jeg iforgaars (Julehistorien).

Det er ikke mere min Fejl, at "Sælsomme Historier" forsinkes. Græbe smøler, som altid, med Korrekturerne.

Og midt under alt det endnu Feuilletonerne og Artiklerne. Sommetider synes jeg, at baade jeg og min Forstand drukner i det –

Lev vel.

Herman.

Hvor glad jeg er over, at "Ladyen"[4] mer og mer fæstner sig. Hvor det er dejligt.

A. komme] Bang har vist oprindelig skrevet: kommer.