1907. 25. august [søndag]. Berlin


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

25.8.1907.

Min kære Ven.

Dette er lidt over et Ark og en knap tredjedel af Historien[1]. Bogen bliver altsaa paa godt og vel syv Ark. Med denne sidste Geschichte gør jeg mig en forfærdelig Umage. Du maa slet ikke læse den, før den er færdig. Betty[2] heller ikke. Jeg haaber at være færdig paa Fredag.

Mange Hilsener.

Herman.