[1907. 20. august, cirka, tirsdag]. Berlin


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Nürnbergerstrasse 36.

Berlin. W.

Min Ven.

Jeg har ikke faaet mere skrevet. Men jeg sender dette, for at Græbe[1] ikke skal behøve at stanse. Der staar iøvrigt en Masse. Denne Historie bliver lang og Bogen sikkert otte Ark.

Mange Hilsener

Herman.