1907. 31. juli [onsdag]. Berlin


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

31.7.1907.

Min kære Ven.

Velkommen hjem i dine egne Stuer. Og gid I alle maa gaa en lykkelig Eftersommer og Vinter imøde.

Ja, som du sér – og som du maaske ikke troede – min Trudsel om "Sælsomme Fortællinger"[1] er virkelig Alvor.

Den lille Bog – om hvilken jeg, som altid, meget frygter din Dom – maa kunne gaa an, som en "Mellemret" og fordi de tre Fortællinger i hvert Fald danner en Helhed. Den tredje Fortælling[2] skal du faa om fjorten Dage. Den er fra Paris og noget længere end de andre. Utrykt. Der skal af dette Værk naturligvis kun trykkes 2000 Eksp: eller, om du vil, kun 1500[3].

Men: der maa staa det mindst mulige paa Siden. Ti ellers bliver Bogen altfor lille. Den maa udsendes de første Dage af Oktober.

Midt i August tager jeg fat paa Julefortællingen[4]. Den er jo af en anden Tønde og vil tage mere Tid.

.... Hvad er det nu med Johannes V. Jensen igen[5]? Er det atter mig, det gaar ud over? Det ender da med, at Manden bliver helt syg. Og helt forhadt, jeg mener, som Karakter. Her var i et Selskab forleden Tale om ham. Jeg sagde kun: "han er Danmarks største Digter" og begyndte at tale om andre Ting. Og hertil vil jeg uvægerligt vedblive at holde mig.

Lev vel, min Ven.

Herman.