1907. 15. juli [mandag]. Berlin


Fra Herman Bang til Betty Nansen

15.7. 1907.

Min kære Ven.

Ja, sig Nansen[1], at jeg er i "Gang". Men I maa give Tid. Det varer dog altid noget, inden man sér Sporene af "Gangen" – ikke sandt? Men da Uro er forklarlig, skal jeg give et Skema over hvad der er gjort.

Jeg har gjort Visit hos Gesandten[2] (som var meget venlig); hos Konsulen[3] (som er Idiot); hos Politiet (som gjorde Vrøvl); hos Fischer[4] (han er i Holland ) og hos Professor Bie[5] (Rundschau; var ikke hjemme); har faaet en Læge[6] (Modelæge, der indsprøjter mig med – Arsenik og hvis Frue[7] jeg har tilsendt mine Bøger) ....

Har faaet "Ludvigsbakke["] antaget[8] (Tak Nansen); Forordet til Russer-Udgaven antaget i "Rundschau"[9]; tre "Stemninger" antaget i "Jugend" (hvor Deres Billede – af Zorn – stod forleden [10].)

Har skrevet min første Feuilleton til 1) Bergen [11]; 2) Bergs Blade[12]; 3) Norsk Aftenposten[13] 4) "Illustreret Tidende"[14]. Den sidste er god.

Har skrevet en Masse til "København"[15], hvoraf lidet er trykt. Men det kommer vel.

Har været i to Teatre.

Har haft Linds[16] til Middag.

Lever paany uden Morfin og uden Spiritus.

Skal imorgen lægge Kort i "Berliner Tageblatt"; "Woche"[17]; "Morgen"[18].

Er dette at være i Gang?

Sandt er det rigtignok, at det ikke er at være tilstrækkeligt i Gang. Ti de første Dage af August skal og maa jeg begynde paa min Bog (den om Julen)[19] og inden den Tid skal jeg have skrevet en Masse.

– – Og De har været i København[20]. Oh ja. De er mig en lun Rad, hvem Regnvejret blev for meget. Og Peter og Johan[21] har spillet Kort imens. Her har Regnen strømmet ned, uophørligt, i fire Døgn. Men mig kan det være det samme. Jeg er her hverken for Regn eller Sol men for Brødets Skyld – og Berømmelsens.

Tusind Hilsner. Hvis jeg sagde, jeg var glad, løj jeg. Men jeg er under Nødvendighedens Kniv og jeg slider .....

Altid Deres

Herman.