1907. 12. maj [søndag]. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

12.5.1907.

Min kære Ven.

Inderlig Tak for dit Brev og for din gode Tanke med at ville gøre mig saa stor en Glæde. Men – som de fleste Glæder – kan den ikke blive til Virkelighed. Jeg kan ikke efter alt, hvad der er skét[1], tænke mig at sés paa af de svenske Øjne. Heller ikke er jeg rask[A] nok – og jeg har ingen Klæder. Og dog om du vidste, hvor gerne jeg vilde.

Men om[B] Rejsen ikke kan blive til Virkelighed, bliver Mindet om din Godhed tilbage.

Din

Herman.

A. rask] Bang har rettet en skrivefejl, vist fra: rak. B. om] Ordet er tilføjet over linjen.