1907. 10. maj. [fredag]. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

10.5.1907.

Min kære Ven.

Bogstavelig talt med Hjertebanken har jeg læst om Bettys store og dejlige Sejre[1]. Endnu en Gang til Lykke ....

Du kan tro, hun har af Petersborg faaet det samme overvældende og sælsomme Indtryk, som jeg fik for de mange Aar siden[2]. Nu har hun staaet paa den store Verdens Tærskel. Og ud i den vil hun naa.

Naar jeg nu rejser, er et af de Maal – og det, som maaske er mig kærest – jeg sætter mig: at bane, saa vidt jeg kan, en Smule af Vejen for hende i den store germanske Verden. Hvis "Himlen" giver mig Kræfter og Styrke tilbage, skal jeg vel naa det.

Din

Herman.