[1907. 10. februar, cirka] Søndag. [København]


Fra Herman Bang til Betty Nansen

Søndag.

Min kære Ven.

Maaske kan det gøre Dem lidt glad: jeg tror nu ikke, at der vil være nogen Hindring for et Gæstespil hos Max Reinhardt[1].

Længe har det varet. Men idag har jeg faaet det gjort.

Og "Agnete"[2] og "Gertrud"[3] og det Hele.

Deres gamle Ven

Herman.

Aa, hvor er jeg træt –