1906. 24. november. [lørdag]. [København]


Fra Herman Bang til Betty Nansen

24.11. 1906.

Min kære Ven.

Inderlig Tak for Deres Brev. Jeg havde haabet at kunne komme. Men – efter Prøven[1] – har jeg atter faaet voldsomme Opkastninger.

Tak for hver god Tanke, I i disse Dage har sendt mig.

Lad Peter[2] sende mig to Ord om sin Mening om "Fædrelandet"[3].

Herman.