1906. 1. november [torsdag]. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

1.11.1906.

Kære Ven.

Imorgen faar du Korrektur[1]. Men du maa laase den inde. For din Kone[2] maa ikke læse noget, før hun kan læse første Del ud i ét.

Maa Ernst[3] faa mine Februar-Penge for næste Aar.

Din

Herman.