1906. 20. oktober. [lørdag]. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

20.10.1906.

Saa, min Ven, her er det sidste Manuskript[1]. Og paa Mandag tager jeg fat paa Korrekturen ..... Aa, ja.

Men den Idé med mine Skrifter vil jeg ikke. Saa maa jeg, i Guds Navn, gaa ned i Gage. Men Tingen er den, at nu er "Stuk" ogsaa udsolgt. Og saa véd Hirschsprung[2] ikke, hvordan han skal slippe fra det. Det er hele Hemmeligheden. Men jeg vil ikke have "Samlede Skrifter" ud. Det vilde jo være en latterlig Idé og blive en Kæmpe-Fiasco. Mange Tak.

Tak nu, min Ven, for din Taalmodighed med mig og al din Godhed.

Herman.