1906. 1. maj [tirsdag]. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

1.5.1906.

Kære Nansen.

Jeg har været syg de sidste ti Dage[1]. Ellers havde jeg sendt Manuskript idag. Ti nu maa jeg jo faa Bogen[2] færdig i en otte Uger – ... Men "Rosmersholm" har knækket mig. Der har kun staaet en Gru for min Tanke: Om nu "De uden Fædreland –" fik en lignende Sukces som "Rosmersholm" den første Aften – – Det er min Juligage, som jeg beder dig give Ernst[3].

H.B.