1906. 21. april [lørdag]. [København]


Fra Herman Bang til Betty Nansen

Min kære Ven.

Jo, paa Ære, De er Rebekka[1]. Og den vilde Storfugl var iaften for os – stolt og i Smerte stækket.

Tak for et stort Minde.

Heller ikke er Forestillingen saa slet som De tror. Kun Rosmer[2] er – – naa.

Jeg er saa dødsens træt – derfor kommer Jyden[3] med dette ...

Vær glad og saa lykkelig som Livet under os det –

Min Søster[4] fandt Dem iaften saa helt forandret og helt levende.

Herman.

Kapelmester Møller[5] er paa Jagt efter Syngestykker. – – – Og saa ikke mere.

Herman.

Svar hurtigt.