1906. 1. marts. [torsdag]. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

1.3.1906.

Ja, min Ven, jeg har saamæn ogsaa længe længtes efter at snakke med dig. Men det er vel Alderdomssvaghed, at jeg intet mere overkommer end lige det, jeg skal .... og meget har jeg jo at tænke paa – Nutid og Fremtid .... Saa kommer da Fruen[1] hjem igen. Hvad godt er .... Jeg har tænkt meget paa: Hvem skal være Brendel[2]? Saa gik jeg igaar hen og saa Helsengren[3] og sagde til mig selv: Naa, ham kan det altsaa ikke være. Men hvem da? Naturligvis Dorph[4] overtog den jo gerne. Men han var dog næppe "den heldigste". Burde Neiiendam[5] forsøges?

I "Lad os skilles"[6] synes jeg, at Tscherning[7] skulde være Adhémar. Den Rolle er altid blevet saa helt forkert spillet.

Der optren iaftes i "Bouberoche"[8] et nyt Fruentimmer[9], som var en Gru af Skabagtighed. Fy for den sorteste Satan.

Din

Herman.