1905. 28. september [torsdag]. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

28.9.1905.

Kære Ven.

Dette strengt mellem os:

Igaar brast Bomben. Jeg indgav – i Anledning af "Gyldendals Molboer" – min bestemte Afskedsbegæring[1]. Der fulgte en heftig Scene paa halvanden Time. Saa lagde Vandene sig – og der opnaaedes en Vaabenhvile. Den vil vise sig i, at Fjendtlighederne indstilles. Jeg hverken kunde eller vilde finde mig i denne ganske i System satte Krigsførelse mod det Forlag, der udgiver mine Bøger og hvis Chef du er.

Men idag har jeg saa forfærdelige Smerter i mit Hoved, at jeg næppe kan være til.

Din

H.B.

Vil du maaske sige Eskildsen[2] med to Ord, hvordan det gaar i Stockholm [3] og hvad de spiller.