1905. 26. januar. 001 [torsdag]. Horsens


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Horsens. 26.1. 1905.

Kære Ven.

Følgerne af Rejsen begynder at vise sig. Hirschsprung[1] skriver idag, at ""Haabløse Slægter" maa altsaa trykkes op paany". Jeg véd, at "Stuk" ikke kan undgaa samme Skæbne. "De fire Djævle" skal udgives som Sær-Udgave. Det bliver altsaa tre gamle Bøger i dette Aar[2]. Og hvordan mon det gaar med "Mikaël"[3]? Den er dog – den og "Det Graa Hus" – mit Hjerte nærmest.

Jeg flakker – og flakker videre. For udsolgt Hus og smaa virkelige Indtægter, da Udgifterne er altfor store.

Din

H.B.