[1905, 12. januar] Torsdag . Randers


Fra Herman Bang til Christian Houmark

Randers. Torsdag.

Min kære Ven.

Nej, det Brev, som jeg nu hentede i Bogladen her, var det første, som jeg har faaet fra Dem. De har jo dog »Listen« med min Rute. Og jeg vilde saa gerne høre noget sandfærdigt om »Gæstens« Skæbne[1].... Det er dog elendigt, at De har det saa usselt. Stram Dem op og vær meget i frisk Luft. Det er det eneste.

»Maria Theresias«[2] Fald havde jeg ventet og ‒ af visse Grunde maaske næsten ønsket. Men meget slemt er det alligevel. Hvor skal Nansen[3] skaffe Pengene fra, naar Fru Nansens Teater[4] staar tomt hver Gang, det er hende, som skulde trække? Jeg forstaar det ikke. Der maa komme »noget«.... Fra »25«[5] er at melde, at Fru Holst gik i Seng, overanstrængt af »Julen«. Jeg gik »paa Turnée«. Saadan er Livets Fordeling.

Altsaa skriv strax ti Sider til »Hotel Royal« i Aarhus, hvor jeg er Lørdag Formiddag ‒

H. B.