1905. 9. januar [mandag]. Silkeborg


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Silkeborg. 9.1.1904[A] .

Kære Ven.

Jeg havde haabet her at finde et Telegram om, hvordan det var gaaet med "Maria Theresia"[1]. Men der var intet. Og jeg er meget spændt paa at faa det at vide.

Hvad Fru Esmann[2] angaar, da sagde jeg hende, at en Oplæsning maatte finde Sted i Oktober. Nu er det umuligt. Jeg læser aldrig mere op i København og, naar denne Rejse er endt, overhovedet ikke mere op. Det er forbi.

Mange Hilsener til Jer begge.

Din hengivne

H.B.

A. 1904] Skrivefejl for: 1905.