[1905. 00,] Søndag. [Vendsyssel?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Søndag.

Kære Nansen.

Det er sandt: Kan ikke Julius Petersens Selskab[1] – Manden er Ejer af Aalborg Teater, et af de bedste i Landet – faa Ret til at spille "Daglandet"[2] i blot et Par Byer, f:Ex: Aalborg og Hjørring og Frederikshavn , hvor Helsengreen[3] dog aldrig kommer?

Jeg saá Truppen spille "Tappenstreg"[4] og det gik saare præcist og i mange Scener endogsaa kønt. Og, oprigtig talt, mig vilde det svært glæde, hvis de kunde spille "Daglandet" blot i de tre Kroge[5].

Herman B.