1904. 22. august. [mandag]. Rønne


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Rønne. 22.8.190[A]

Kære Nansen.

Tak. Novellen[1] skal du faa i de første Dage af September.

Jeg sender her et Eksemplar af "Mikaël", som det nye Oplag skal trykkes efter. Der er rettet lidt hist og her. Side 231[2] er Tilføjelsen meget vigtig. Jeg kan ikke udholde at læse Korrektur igen. Lad en paalidelig Person gøre det.

Oplaget skal vel være paa 1000 Ekspl:? I skulde sé, at I kunde faa det saa hurtigt færdigt[3], at det udkom samtidig med, at jeg begynder mine Oplæsninger af "Mestrens Død". Det bliver i første Tredjedel af Oktober. Det er underligt, men jeg tror, at der vil komme et tredje Oplag til Jul eller lige efter Jul.

Mange Hilsener.

Din hengivne

Herman B.

A. 22.8.190] Bang har glemt at skrive det sidste ciffer i datoens årstal..