[1904. juni. ]. København


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Gl. Kongevej 25.

Kære Nansen.

Jeg er kommen til Byen nu men er[A] for træt til at besøge Dig i Dag. Jeg vil derfor kun sige Dig, at Hirschsprung[1] er beredt til at sætte "Ved Vejen" og "Fädra"[2] i Arbejde. Yderligere meddeler han, at han selv havde paatænkt at udsende en Særudgave af "En dejlig Dag"[3] til Efteraaret samt at lade denne Udgave følge af lignende af "Irene Holm", "De fire Djævle" og "Den hvide Paaske["][4].

Angaaende mine store Bøger skriver han: "Naar[5] der skal komme nye – helst billige – Udgaver af "Stuk" og "Haabløse Slægter" er jo kun et Tidsspørgsmaal, og det rykker jo meget nær nu." .....

Alt det forretningsmæssige – det vil sige Pengene – vil han naturligvis afhandle og afgøre med "Gyldendal". Det vedkommer jo ikke mig.

Mange Hilsener

Din hengivne

Herman B.

A. er] e'et er rettet fra et j [begyndelsen til: jeg?].