1904. 2. maj. [mandag]. Vordingborg


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Vordingborg. 2.5.1904.

Kære Nansen.

Her er Opgørelsen fra Hirschsprung[1].

Ved at sammenligne den med Opgørelsen fra Efteraaret, vil man finde et betydeligt Salg i dette Halvaar. Navnlig "Haabløse Slægter" er vaagnet op igen.

Et Forlag med Drift i vilde vistnok slynge "Slægterne" ud i et nyt Oplag.

Men jeg holder saa paa "Fædra" og "Ved Vejen" (hvoraf der altsaa kun er 37 til Rest)

Din hengivne

Herman Bang.