1904. 14. marts. [mandag]. [København]


Fra Peter Nansen til Herman Bang

14/3 [190]4

Kære Bang!

Ja, ved en kedelig Fejltagelse havde et af dine Korrektur-Breve forstukket sig[1]. Men nogen Forsinkelse vil ikke derved afstedkommes. 10 Ark er nu til Tryk, og Resten vil gaa hurtigt. Jeg regner, at vi kan have Bogen ude Onsdag 14 Dage, altsaa endnu i Marts[2]. Gerh. Heilmann[3] har lavet det Valmue-Motiv, Du ønskede til Bindet.

Din P.N.