[1904. 12. marts. ] Lørdag.


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Lørdag.

Kære Nansen.

Til min allerdybeste Forbavselse modtog jeg i Dag Klokken 12 Telegram fra Græbe[1], at den manglende Korrektur (Stykke 69-96)[2]i Dag var kommet ham i Hænde fra Bogladen. Hvor i al Verden har disse tredssindstyve Sider opholdt sig saa længe? Og hvor opholder Resten af Korrekturen sig? Jeg afsendte Mængder af Korrektur Torsdag i København, Lørdag og Søndag fra Veile, den sidste Rest herfra i Forgaars. Nu maa vi have rede[A] paa, om alle 2den Korrekturerne, hvoraf jeg har læst hver Stump, har naaet deres Bestemmelsessted: Trykkeriet. Jeg beder Dig indstændigt, at Korrekturerne ikke kommer i andre Hænder end Dine. Jeg vil uhyre nødigt, at denne Bog læses i Brudstykker af fremmede Mennesker.

Din

H.B.

A. rede] Rettet fra: Rede.