1904. 25. februar. [torsdag]. [København]


Fra Peter Nansen til Herman Bang

25/2 [190]4

Kære Bang!

Jeg er nu begyndt at faa 3die Korr.[1] – de to første Ark – og sender efterhaanden[A] Arkene til Tryk, hvis der ikke er noget, som volder Vanskelighed eller Tvivl.

Er det ikke den Ordning, Du ønsker?

Græbe[2] lover stadig at skynde sig. Jeg haaber nu Trykningen skal gaa hurtigt og regelmæssigt.

Begyndelsen er udmærket.

Din

P.N.

A. efterhaanden] Ordet er tilføjet over linjen.