1904. 12. februar. [fredag]. [København]


Fra Peter Nansen til Herman Bang

12/2 [1904]

Kære Bang!

Jeg tror ikke, vi bør være bange for Krigens[1] Indflydelse paa Bogmarkedet. I fald[A] bør din Bog gøres parat hurtig[t.][B] Saa kan vi jo altid se, hvordan det stiller sig. Men[C]

Jeg besørger saa 3die Korr. Jeg længes efter at se Bogen.

Din

P.N.

Lybecker[2] mente ikke, at andre Bøger end "Fædra" iaar kom i nyt Oplag[3]. Men han lovede at undersøge Sagen og give mig en Status.

A. I fald] De to ord omslutter et linjeskift; nogle bogstaver er måske gået tabt efter "I" uden for den højre kant af kopibogens papir. B. hurtig[t.]] Rimeligvis er et bogstav og et tegn gået tabt uden for den højre kant af kopibogens papir. C. Men] Ordet er overstreget.