1904. 23. januar. [lørdag]. [København]


Fra Peter Nansen til Herman Bang

23/1 [190]4

Kære Bang!

Til Lykke med Fuldførelsen[1].

Nu maa vi altsaa tænke paa Trykningen. Hvad synes Du? Skal vi begynde med 2000? Eller vil Du helst have et noget større Oplag straks? Da hele Satsen staar[2], kan et nyt Oplag jo hurtigt skaffes, og Du véd, det virker altid stimulerende med nye Oplag.

Vær rar at svare snart.

Din hengivne

Peter N.