1904. 19. januar. [tirsdag]. [København]


Fra Peter Nansen til Herman Bang

19 Jan [190]4.

Kære Bang!

Tak for den livlige Tilsendelse af Manuskript[1]. Ja, det var udmærket, om Du kunde være færdig 1ste Febr. Saa fik vi netop Bogen ud i den bedste Forsæson-Tid.

Jeg skal nu bede Græbe[2] hænge i.

Din hengivne

Peter Nansen