1903. 24. december. [torsdag]. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Juleaftens Dag.

Kære Nansen.

Det vedkommer mig[A] jo ikke. Men af "Julebogens" Bidrag om Michael Wiehe[1] fremgaar det, at Fru Michael Wiehe[2] har efterladt sig nogle "Erindringer", hvoraf i "Julebogen" kun findes Brudstykker[3].

Tilsammen kunde maaske disse "Erindringer" danne en Bog. Manden, som ejer den, synes jo at være A.C. Larsen.

Under Titlen:

"Michael Wiehes Hustru"

maatte det jo blive en enestaaende Salgs-Sukces.

Tilgiv denne Indblanden.

En glædelig Jul for dig, som elsker Julen.

Din

Herman B.

A. mig] Ordets første bogstav med rettelse, vistnok fra: ik.