1903. 17. december. Torsdag. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Torsdag d. 17/12 1903.

Kære Nansen.

Hermed Mikaël-Manuskript. Det er en besynderlig Følelse i en stor Bog at nedskrive de Ting, der i mange[A] Aar har hvilet i Ens Hjærne og Hjærte.

Hermed følger ogsaa en lille Fortælling[1] fra "Julelys", som vil[B] indlemme i mit Repertoire som Oplæser, og som skal være Led i den Novellesamling, som jeg, under Titlen "Mappen"[2], vil sanke sammen til næste Jul. Der er Stof nok.

Din

H.B.

A. mange] Ordets første bogstav er rettet fra et: A. B. vil] Ordet "jeg" synes at mangle i sætningen.