1903. 7. december. [mandag]. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

d. 7/12 1903

Kære Nansen.

Jeg troer, at "Mikaël" maa blive paa 600 Sider – hvilket vilde være en Nationalulykke. Men i Korrekturen[A] skriver jeg lige saa meget til, som der staar trykt. Forhaabentlig vil dette dog ikke vedblive.

Din

H.B.

A. Korrekturen] En skrivefejl i begyndelsen af ordet er rettet.