[1903. 30. marts. ] Mandag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Mandag.

Kære Ven.

Tusind Tak. Saa kommer jeg i Morgen. Er det Kl 6?

Jeg skulde gerne have Digterværkerne "De stille Stuer"[1] og "den gamle Pavillon"[2], da jeg skal skrive om disse dramatiske Digtninge[3]. Det var derhen jeg kørte, da jeg dyppede Agnes[4] i "Moralens" Fedt. Den Kone har da iøvrigt altid gjort Fiasko i Moralen. Lovet være hun for det.

Din

Herman B.

Jeg synes, der er udkommet mange Romaner nu paa Forlaget.