[1903. 19. januar. ] Mandag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Mandag.

Kære Nansen.

Jeg har været bortrejst[1] og alene dette er Grunden til, at Professoren[2] først i Morgen kan gaa til Schubothe. Man er yderst opsat paa at bringe Sagen til Ende og venskabeligt tvingeHr Hirschsprung[3] til at give Slip paa Bøgerne. Først ved at gennemlæse alle Papirene[A] hos Heise[4] blev han klar over den hele Lumpenhed.

Jeg maa desværre have Kr 150 af min Gage for Februar. Jeg slides saa ganske op i Velgørende Øjemed, at jeg ikke kan komme Maaneden igennem. Men nu maa dette Hers[5] for de Fattige vel snart høre op.

Jeg vil en af Dagene komme ind i Bogladen[6] for at give Dig visse afgørende Oplysninger angaaende nogle Theaterforhold, som jeg tror det er vigtigt at Du kender.

Din

Herman B.

A. Papirene] Urettet skrivefejl for: Papirerne.