[1902. 30. november. ] Søndag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Søndag.

Kære Nansen.

Ja, saa bliver alle Korrekturene færdige fra min Haand, færdige til i Aften. Hvis Du synes, at Begyndelsen til "Ravnene" er græsselig, saa troer jeg nok, at jeg mod Slutningen har taget mig sammen efter Evne. Og desuden er det jo nu Sæd i Danmark[1] at prise mit Mesterskab. Vil Du sige til Din Kone[2], at det kun er "Ravnene", der hidtil har hindret mig i at hellige mig mine Studier i Dagmarteatret[3]. Nu begynder de – under megen Skyldfølelse.

Din

H.B.