1902. 26. november [onsdag]. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

26.11. 1902

Kære Ven.

Her er jeg igen.

Men skrive omkaps med Græbes Sættere[1] kan jeg nu heller ikke.

Jeg synes Kritiken tager lidt "uroligt" paa mine "Glæder"[2]. Er den virkelig saa "flimrende"? Jeg synes selv ikke, den er andet end stor Teknik. Men det er da vist ogsaa.

Naa –

Herman