[1902. 5. november. ] Onsdag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Onsdag.

Kære Nansen.

Hermed "Ravnenes" Begyndelse. Du maa ikke læse den, før den er færdig. Men du skal nu faa Manuskriptet i Stumper hver fjerde Dag.

Du maa tilstaa mig 100 Kr. af mine Decemberpenge med Rasmussen[1]. Ti min Provinsturnée har ganske forarmet mig.

Din

H.B.