1902. 29. oktober. [onsdag]. København


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Gml. Kongevej 25, d: 29/10. 1902.

B.[1]

Kære Nansen!

Hermed en lille bitte[A] Novelle, som jeg beder Dig gemme hen. Begyndelsen af "Ravnene" faar Du om en Uge. Men den maa udgives i én Bog sammen med Julegaver[2]. Altfor mange af vore berømte Digtere har i Aar skrevet slette Bøger og Skuespil. Hverken Forlaget eller jeg kan staa mig ved, at jeg slaar de Herrer Følge og udsender en sammensnusket Bog.

"Julegaver" og "Ravnene" vil i ét Bind virke som Lys og Skygge og forhaabentlig vise noget Omfang af min Evne. "Ravnene" bliver fem à sex Ark.

En inderlig Glæde havde jeg ved den sidste Sarah Bernhardts Forestilling[3].

Din hengivne

Herman B.

Den vedlagte Fortælling er noget Skidt, men det er bedst, Du har den.

A. bitte] Ordet er tilføjet over linjen.