[1901. 10. april. ] Onsdag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Onsdag.

Kære Nansen.

Her er "Kunstnerkolonier"[1], hvis første Side du fik igaar. Maaske har det Hele kun en eneste Smule Interesse – den, at der i "Kolonierne" findes en gammel Kone, i hvis Mund "Hans Excellences"[2] Ord allerede spøger .....

Men, min Ven, alt dette sender jeg jo kun, fordi du saa har det, for det Tilfældes Skyld, at I en Gang vilde udgive det. Alt afhænger jo af, hvormeget jeg betyder, naar en Dag mit Kistelaag er lukket.

Og det bliver vist ikke meget.

Din hengivne

Herman Bang