[1898. 14. december. ] Onsdag Aften. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Onsdag Aften.

Kære Nansen.

Jo – jeg skal i Forening med Haagen[1] arbejde for din Berømmelse[2].

Vil du ikke sende "Smaa Skuespil"[3] og I.P. Jakobsens "Samlede Skrifter"[4] op paa Folketeatret?

Din

Herman.