[1898. 16. november. ] Onsdag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Onsdag

Kære Nansen.

Trods dit Brev forleden beder jeg dig – det skal ikke ske oftere – lade Forlaget forære mig Poul Møller[1] samt Topsøes "Fra Studiebogen"[2], hvilke tvende Bøger jeg skal bruge. Lad Bud'et faa dem med.

Om Prøverne har jeg skrevet til Kunstnerinden[3]. Fra Fredag tilhører jeg i otte Dage udelukkende "Judith".

Din

Herman B.