[1897. december. ] . [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Nansen.

Jeg har faaet – iforgaars – et pludseligt Anfald af Hallucinationer. Hvis noget skulde ske[A] inat, var det slemt at være uden Penge, giv derfor Sofie[1]eller Bud'et[B] 20 Kr. som jeg har bedt hende (Sofie)[C] bringe tilbage imorgen, naar hun hos[D] Salomonsen[2] har hentet mit Honorar for "Frie Fugle"[3].

Hils Betty.

Din

Herman.

A. ske] Ordet er tilføjet over linjen. B. eller Bud'et] De to ord er tilføjet over linjen. C. (Sofie)] Parentesen med navnet er tilføjet over linjen. D. hos] Foran ordet er skrevet et overstreget: har.