[1897. januar. ]. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Nansen.

Vil du lade Overbringeren[1] faa "Ira"[2]? Jeg er kommanderet i Seng og ethvert Besøg – udover "Bladets"[3] Medarbejdere – er forbudt. Jeg var i Teatret iaftes og havde egenlig tusinde Ting at sige "Fruen med Stenbordet"[4].

Din Herman.