[1896. 28. august], Fredag. Skørping, syd for Aalborg


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Skørping. Fredag.

Kære Nansen.

Tak for dit Brev.

Samtidig med dette sender jeg til Lind[1] en lang Skvalder om "Aarhundredets Jubilæumsskrift"[2]. Jeg synes selv, det er længe siden, jeg skrev noget saa ondt og morsomt. Naturligvis troede jeg, du havde faaet Revuen[4]. Ellers havde jeg sendt den strax. Jeg kan forsikre dig at min Glæde var meget stor, da jeg saá, hvor henrivende det, ogsaa paa fransk, saá ud. Fra Schandorph[5] skal jeg hilse, at han er Medindbyder[6]. Jeg selv passer ikke til den Slags. Jeg er i de sidste Aar saa lidet repræsentativ. Lad Betty[7] for Guds Skyld holde Modet oppe. Og lad hende paa Prøverne[8] nøje følge "Omgivelsernes" Art og Spillestyrke.

Jeg skriver saa meget jeg kan – men der er langt igen[9].

Mange, mange Hilsener til Betty.

H.B.