[1896. marts], Lørdag. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Lørdag.

Kære Nansen.

Maa jeg saa faa "Kobberslangen"[1] og "Instruktøren"[2] – som vi talte om. Jeg sover saa daarligt i denne Tid, at jeg faar rigelig Tid til at læse.

Herman B.