[1886. 16. juli], Fredag. [Wien]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fredag.

Bliv ikke, kære Peter, forfærdet over, at tre Artikler kommer paa en Gang. Det er fordi jeg skriver saa ivrigt paa min Bog[1].

Dette om Lucca[2] vil forberede som – "Renz"[3]. I vil beholde Ret.

2. "Til Festspillene i Bayreuth"[4] og 3 "Rio"[5] –. Det gaar snart løs her i Østrig .

Kan du ikke skrive en Gang til mig.

Din Herman.

Jeg skrev i Foraaret om "Lucca i Charkow", men den Artikel blev ikke trykt.

Herman.